. . .

Spelbolaget Unibet drar staten inför rätta

 

Efter den uppmärksammade Gambellidomen kräver spelföretaget Unibet att få annonsera i svenska medier.

På fredag stämmer bolaget staten för att få göra reklam för sina produkter.

Den svenska lotterilagen förbjuder “främjande” av utländska spel. Men flera EG-domar har den senaste tiden urholkat lotterilagen – i alla fall enligt den tolkning bolagen gjort.

Sedan den så kallade Gambellidomen föll för ett par veckor sedan har de utlandsbaserade spelbolagen flyttat fram sina positioner. Det Englandsbaserade svenska spelbolaget Unibet var det första internetspelbolag som gick ut med annonser i dagspress, bara några dagar efter domen. Lotteriinspektionen svarade med att polisanmäla tidningarna.

Nu höjer Unibet insatserna genom att självt driva målet:

– På fredag stämmer vi svenska staten. Det blir i Eskilstuna tingsrätt, eftersom det är dit Lotteriinspektionen hör. Vi vill få göra reklam för våra produkter, säger Unibets vd Pontus Lesse.

Hittills har Unibet marknadsfört sig via TV3 och Kanal5, som sänds från utlandet.

Företaget biträds av två handplockade jurister från olika advokatbyråer, processjuristen Harry Bergman och Ola Wiklund, som är docent i EG-rätt vid Stockholms universitet.

De båda har analyserat statens politik i lotterifrågor genom att gå igenom all lagstiftning från 1880-talet och framåt. De ser ett mönster där den restriktiva hållningen – som fokuserat på vikten av att skydda allmänheten – bytts ut när staten insett vilka pengar som fanns att tjäna på lotterierna.

På 90-talet skedde en fullständigt explosionsartad volymökning av spelen, som också ledde till stora intäkter för staten. Att statliga kasinon öppnas förstärker bilden. Och spelen marknadsförs hårt genom reklam från Svenska Spel och ATG.

– Staten är den tredje eller fjärde största annonsören, alla kategorier. 800 miljoner årligen lägger man ner på spelreklam. Det är bara jättar som Ica och Konsum som annonserar för mer, säger Pontus Lesse.

Det är detta som spelbolagen skjuter in sig på. Visserligen har medlemsstaterna enligt EG-lagstiftningen rätt att göra undantag från EU:s etableringsfrihet och införa egna regler som ger stater monopol på spel, av hänsyn till allmänhetens bästa. Men det måste finnas en proportion mellan skadan man åsamkar spelbolag härigenom och vinsten som finns för allmänheten. Och eftersom svenska staten själv marknadsför spelen så hårt, faller man på eget grepp. Det är en av slutsatserna av Gambellidomen, menar Ola Wiklund:

– Man kan inte använda skyddsargumentet om man samtidigt driver en politik som leder till ökat spel. Det är att gasa och bromsa samtidigt.

Andra EG-domar från senare år kommer också att spela in.

– De tvingar staten att empiriskt bevisa att annonser från Unibet leder till spelmissbruksproblem. Det kommer man att få väldigt svårt att bevisa, säger Ola Wiklund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *