. . .

Spelare bör få ut mer pengar

 

Mer pengar till spelaren – mindre till spelbolagen. Det kräver fem stora svenska spelarrangörer i ett brev till finansminister Bosse Ringholm. Motivet är rädslan för en allt aggressivare konkurrens från utländska spelbolag. Konsekvensen kan bli mindre pengar till svenska idrottsklubbar.

Svenskarnas intresse för spel ökar men allt fler satsar sina pengar utomlands. Endast med bättre vinstchanser kan svenskarna lockas spela svenskt, menar de fem spelarrangörerna Trav och galopp, Folkspel, A-lotterierna, Frivilligorganisationernas insamlingsråd och IOGT/NTO.

De utländska internetbaserade konkurrenterna har snabbt vunnit marknadsandelar genom bättre odds. De lovar att minst 90 procent av satsade pengar ska gå tillbaka till spelarna. Svenska lotterier och spel är ålagda lägre vinstchanser och får normalt inte ge tillbaka mer än 50 procent.

– Om de utländska spelbolagen får härja fritt blir det svårt för många idrottsklubbar, säger Sture Ericsson, generalsekreterare i Folkspel som arrangerar Bingolotto.

Folkspel ansluter 11.000 föreningar som ofta är helt beroende av intäkterna från Bingolotto.

– Vi kan inte konkurrera i dag, säger Sture Ericsson. Vi måste få dela ut mer än 50 procent, annars spelar folk någon annanstans.

Med högre vinstchanser skulle en mindre del av varje spelkupong, skraplott eller Bingolottobricka gå tillbaka till staten, travsporten och folkrörelserna. Men spelarrangörerna räknar med att en ökad försäljning ändå skulle ge större intäkter.

De svenska spelen omsatte 2002 närmare 36 miljarder kronor. Av dessa gick omkring tio miljarder till statskassan, ideella föreningar och folkrörelser. De digitala uppstickarna med hemvist i länder som Malta, England och Australien fick nöja sig med två miljarder av svenskarnas pengar. Men andelen växer och de har redan hälften av marknaden för Internetbaserade sportspel.

– Det är de digitala spelen som ökar, inte de traditionella, säger Anders Jansson vd för A-lotterierna.

Svenska lotterier lyder under lotterilagstiftningen även på Internet. Det gör konkurrensen omöjlig, menar Anders Jansson.

En viktig undertecknare saknas på brevet till finansdepartementet: branschens jätte Svenska spel, med över hälften av spelmarknaden.

Som statligt bolag kan inte Svenska spel deltaga i en kampanj för bättre odds. Men visst finns även här en oro över den tilltagande utländska konkurrensen, berättar informationschef Claes Tellman.

Det kanske tydligaste exemplet är Oddset.

– Oddset har vuxit men andelen av marknaden minskar, säger Claes Tellman.

Oddset har snarlika utländska alternativ som vänder sig direkt till svenska spelare och lovar betydligt bättre vinstchanser.

– Vi har funderat på om vi ska gå till finansdepartementet och be att få öka vinståterbetalningen för Oddset, säger Claes Tellman.

Både Svenska spel och de fem undertecknarna av brevet till Bosse Ringholm sneglar på Danmark.
Ställt inför samma utländska tryck som det svenska spelmonopolet höjde Dansk tipsetjenst i januari vinståterbetalningen till 87 procent. Både lönsamheten och marknadsandelarna ökade.

– Pengarna stannar i Danmark och de kan ta ett socialt ansvar, säger Anders Jansson på A-lotterierna närmast längtansfullt.

På finansdepartement har påstötningen från de fem spelaktörerna tagits på stort allvar.

– Det här brevet satte i gång frågan, säger Sebastian De Toro, politiskt sakkunnig.

Finansminister Bosse Ringholm vill ännu inte kommentera ärendet.

Även om pengarna skulle kunna styras till Sverige är det ökande spelintresset inte okontroversiellt. En av tankarna med de traditionellt måttliga svenska vinstchanserna är att göra spelandet mindre lockande och därmed stävja spelmissbruk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *